Slipning

För att öka naturstenens och terrazzogolvets livslängd kan man slipa om golvets ytskikt, spackla sprickor och laga skador med samma material. Resultatet blir ett golv som inte bara varar längre, utan kommer vara finare att se på och lättare att hålla rent.

Man kan själv välja vilken ytfinish ert ”nya” golv ska ha:

  • Matt: Är en 2-stegs slipning till 200 grit + behandling som ger en slät lättstädad yta. Med regelbundet underhåll med steinfix 60 blir ytan något blankare med tiden. Denna metod var förr den vanligaste på nytillverkade terrazzogolv.
  • Halvblankt: Är en 3‐stegs slipning till 400 grit + behandling som ger en blank men ej speglande yta. Med regelbundet underhåll med steinfix 60 håller sig ytan blank. Denna metod är den vanligaste på terrazzogolv numera.
  • Blankt: Är en 4‐stegs slipning till 800 grit + behandling som poleras eller våtkristalliseras och ger en speglande yta. Denna metod kräver ett högre underhåll för att bibehålla golvets glans och är den mest förekommande tekniken på naturstensgolv.
Slipning före

Slipning före

Slipning efter

Slipning efter