Platsgjuten

Se nedan grundfärger för platsgjuten terrazzo.