Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar förenklar tillvaron för synskadade. Vi kan erbjuda kontrastmarkeringar av golv och trappor, anordna och markera taktila ledstråk mellan olika platser t.ex. mellan entré/hiss och informationsdisk. Detta är exempel på olika lösningar för att synskadade ska kunna upptäcka och hitta viktiga mål.

Kontrastmarkeringar Kontrastmarkeringar